Khách hàng

Isuzu Vân Nam
Mặt dựng ALU
Điện máy xanh
Đèn Led quán bar
Phòng cách âm nhà máy thủy điện Ialy
Mặt sau quán bar
Mặt gỗ, chữ Mica và đèn Led
Mặt dựng ALU, chữ nổi Mica và đèn pha
Mái đón ALU
Cửa vào hầm thủy điện Ialy
Chữ nổi Mica
Chữ Inox và Mặt dựng ALU
Bảng in Hiflex kết hợp ALU kính
Mặt dựng ALU, chữ nổi Mica
Đèn Led, Mặt dựng và Nhôm kính